GKV Vollenhove

Naam classis
Classis Kampen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Kerkstraat 25
8325 BH Vollenhove
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Kerkstraat 25
8325 BH Vollenhove
Doopleden
64
Belijdende leden
103
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie