GKV Vollenhove

Naam classis
Classis Kampen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Kerkstraat 25
8325 BH Vollenhove
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Kerkstraat 25
8325 BH Vollenhove
Doopleden
62 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
99 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
-
Predikant historie