GKV Vollenhove

Naam classis
Classis Kampen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Kerkstraat 25
8325 BH Vollenhove
Algemeen telefoonnummer kerk
0527-243592
Postadres
Kerkstraat 25
8325 BH Vollenhove
Doopleden
62 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
99 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
-
Predikant historie