GKV Voorburg

Naam classis
Classis Midden-Holland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Franse Kerkstraat 24
2271 CN Voorburg
Algemeen telefoonnummer kerk
070-386 4183
Postadres
Postbus 255
2270 AG Voorburg
Doopleden
59 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
117 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie