GKV Vroomshoop

Naam classis
Classis Ommen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Lindenlaan 10
7681 RE Vroomshoop
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 49
7680 AA Vroomshoop
Doopleden
116 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
222 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie