GKV Vrouwenpolder

Naam classis
Classis Zeeland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Schoolstraat 9
4354 AJ Vrouwenpolder
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Schoolstraat 9
4354 AJ Vrouwenpolder
Doopleden
29 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
105 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie