GKV Waardhuizen c.a.

Naam classis
Classis Noord-Brabant-Limburg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Waardhuizen 24
4287 LS Waardhuizen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Waardhuizen 24
4287 LS Waardhuizen
Doopleden
119 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
227 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie