GKV Waddinxveen

Naam classis
Classis Midden-Holland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Passage 11
2741 HB Waddinxveen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Stationsstraat 12
2741 HS Waddinxveen
Doopleden
324 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
496 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie