GKV Wageningen

Naam classis
Classis Arnhem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Kastanjeweg 2
6706 BE Wageningen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 62
6700 AB Wageningen
Doopleden
95
Belijdende leden
199
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie