GKV Wageningen

Naam classis
Classis Arnhem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Kastanjeweg 2
6706 BE Wageningen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 62
6700 AB Wageningen
Doopleden
101 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
202 (peildatum 01-10-2021)
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie