GKV Wetsinge-Sauwerd

Naam classis
Classis Groningen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Oude Winsumerstraatweg 7
9771 AA Sauwerd
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Oude Winsumerstraatweg 7
9771 AA Sauwerd
Doopleden
64 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
184 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie