GKV Wezep

Naam classis
Classis Hattem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Mari‰nrade 1
8091 XS Wezep
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 51
8090 AB Wezep
Doopleden
232 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
502 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie