GKV Wezep

Naam classis
Classis Hattem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Mari‰nrade 1
8091 XS Wezep
Algemeen telefoonnummer kerk
0647345737
Postadres
Postbus 51
8090 AB Wezep
Doopleden
235 (peildatum 01-10-2022)
Belijdende leden
495 (peildatum 01-10-2022)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie