GKV Winschoten Vredeskerk

Naam classis
Classis Stadskanaal
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Burgemeester Venemastraat 7a
9671 AA Winschoten
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 285
9670 AG Winschoten
Doopleden
50 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
115 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie