GKV Winsum

Naam classis
Classis Warffum
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Borgweg 36
9951 BG Winsum Gn
Algemeen telefoonnummer kerk
0595-443562
Postadres
Postbus 80
9950 AB Winsum Gn
Doopleden
405 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
504 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie