GKV Zaamslag

Naam classis
Classis Zeeland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Terneuzensestraat 32
4543 BP Zaamslag
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Terneuzensestraat 32
4543 BP Zaamslag
Doopleden
76 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
175 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie