GKV Zaamslag

Naam classis
Classis Zeeland
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Terneuzensestraat 32
4543 BP Zaamslag
Algemeen telefoonnummer kerk
0115-431629
Postadres
Terneuzensestraat 32
4543 BP Zaamslag
Doopleden
76 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
175 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie