GKV Zeewolde

Naam classis
Classis Harderwijk
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Elzenlaan 2
3892 XG Zeewolde
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 70
3890 AB Zeewolde
Doopleden
366
Belijdende leden
545
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie