GKV Zeist-De Bilt

Naam classis
Classis Utrecht
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Van Reenenweg 9a
3702 SB Zeist
Algemeen telefoonnummer kerk
030-6920173
Postadres
Van Reenenweg 9a
3702 SB Zeist
Doopleden
27 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
205 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • G. Roorda van 29-08-2010 t/m 31-07-2016
  • E.A. de Boer van 10-09-2000 t/m 31-07-2008
  • C. van Breemen van 12-03-2000 t/m 14-07-2021 (Bijzondere aanstelling)
  • W. Tiekstra van 01-07-1982 t/m 10-06-1989