GKV Zeist-De Bilt

Naam classis
Classis Utrecht
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Van Reenenweg 9a
3702 SB Zeist
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Van Reenenweg 9a
3702 SB Zeist
Doopleden
27 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
205 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • G. Roorda van 29-08-2010 t/m 31-07-2016
  • E.A. de Boer van 10-09-2000 t/m 31-07-2008
  • C. van Breemen van 12-03-2000 t/m 14-07-2021 (Bijzondere aanstelling)
  • W. Tiekstra van 01-07-1982 t/m 10-06-1989