GKV Zevenbergen

Naam classis
Classis Noord-Brabant-Limburg
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Noordhaven 2
4761 DA Zevenbergen
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 296
4760 AG Zevenbergen
Doopleden
49 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
87 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie