GKV Zuidbroek

Naam classis
Classis Stadskanaal
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Kerkstraat 19
9636 AA Zuidbroek
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Kerkstraat 19
9636 AA Zuidbroek
Doopleden
35 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
105 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie