GKV Zuidbroek

Naam classis
Classis Stadskanaal
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Kerkstraat 19
9636 AA Zuidbroek
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Kerkstraat 19
9636 AA Zuidbroek
Doopleden
34
Belijdende leden
106
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen