GKV Zuidhorn

Naam classis
Classis Grootegast
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Westergast 8
9801 AZ Zuidhorn
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 53
9800 AB Zuidhorn
Doopleden
463 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
826 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie