GKV Zuidhorn

Naam classis
Classis Grootegast
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Westergast 8
9801 AZ Zuidhorn
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 53
9800 AB Zuidhorn
Doopleden
449
Belijdende leden
846
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie