GKV Zuidlaren

Naam classis
Classis Assen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Schipborgerweg 45
9471 PR Zuidlaren
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 188
9470 AD Zuidlaren
Doopleden
187 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
423 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie