GKV Zuidwolde (Dr.)

Naam classis
Classis Hoogeveen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Molenstraat 10
7921 KM Zuidwolde Dr
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 79
7920 AB Zuidwolde Dr
Doopleden
32 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
96 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
-
Predikant historie