GKV Zutphen

Naam classis
Classis Enschede-Zutphen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Willem Dreesstraat 4
7204 JP Zutphen
Algemeen telefoonnummer kerk
0575-517129
Postadres
Willem Dreesstraat 4
7204 JP Zutphen
Doopleden
214 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
345 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • G.J. Klapwijk van 30-01-2000 t/m 26-10-2013
  • J. Koelewijn van 01-05-1999 t/m 05-12-2006 (wegens gezondheid)
  • J. Koelewijn van 31-05-1992 t/m 30-04-1999
  • T. Dijkema van 17-06-1984 t/m 13-07-1991