GKV Zwartsluis

Naam classis
Classis Kampen
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Zomerdijk 7
8064 XA Zwartsluis
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 47
8064 ZG Zwartsluis
Doopleden
78 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
153 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie