GKV Zwijndrecht

Naam classis
Classis Dordrecht - Gorinchem
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Koninginneweg 1a
3331 CD Zwijndrecht
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Volgerland 12
3332 KS Zwijndrecht
Doopleden
248 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
474 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • W.J. Keesenberg van 21-06-1998 t/m 31-07-2009 (Bijzondere aanstelling)
  • J.J. Schreuder van 09-12-1990 t/m 26-08-2000