GKV Zwolle-Berkum Ichthuskerk

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Campherbeeklaan 69
8024 BT Zwolle
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Campherbeeklaan 69
8024 BT Zwolle
Doopleden
131 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
259 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie