GKV Zwolle-Noord

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Esdoornstraat 25
8021 WB Zwolle
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Esdoornstraat 25
8021 WB Zwolle
Doopleden
321
Belijdende leden
509
E-mail diaconie
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen