GKV Zwolle-Noord

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Adres kerkgebouw
Esdoornstraat 25
8021 WB Zwolle
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Esdoornstraat 25
8021 WB Zwolle
Doopleden
324 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
509 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie