GKV Zwolle-West

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Sterrenkroos 56
8043 NX Zwolle
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Sterrenkroos 56
8043 NX Zwolle
Doopleden
795 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
970 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie