GKV Zwolle-Zuid

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Landsheerlaan 5
8016 ET Zwolle
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Landsheerlaan 5
8016 ET Zwolle
Doopleden
486
Belijdende leden
857
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie