GKV Zwolle-Zuid

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Gereformeerde Kerk vrijgemaakt
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Landsheerlaan 5
8016 ET Zwolle
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Landsheerlaan 5
8016 ET Zwolle
Doopleden
498 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
845 (peildatum 01-10-2021)
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie