NGKV Hardinxveld-Giessendam

Naam classis
Classis Dordrecht - Gorinchem
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV NGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Maasstraat 1
3371 SJ Hardinxveld-Giessendam
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 211
3370 AE Hardinxveld-Giessendam
Doopleden
324 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
458 (peildatum 01-10-2021)
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
-
Predikant historie