NGKV Heino – Langeslag De Regenboog

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV NGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Langeslag 38
8055 PR Laag Zuthem
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Kolkweg 35
8055 PT Laag Zuthem
Doopleden
44
Belijdende leden
119
Huidige predikant(en)
    Predikant historie
    • T. Wendt van 19-10-2014 t/m 30-04-2017
    • R.J. Vreugdenhil van 09-01-1994 t/m 03-06-2000
    Kaart in het midden plaatsen