NGKV Heino – Langeslag De Regenboog

Naam classis
Classis Zwolle
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV NGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Langeslag 38
8055 PR Laag Zuthem
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Kolkweg 35
8055 PT Laag Zuthem
Doopleden
50 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
116 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie
  • T. Wendt van 19-10-2014 t/m 30-04-2017
  • R.J. Vreugdenhil van 09-01-1994 t/m 03-06-2000