NGKV Langerak e.o.

Naam classis
Classis Dordrecht - Gorinchem
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV NGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Lekdijk 82a
2968 GA Waal
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Menno van Coehoornsingel 15
2967 EC Langerak ZH
Doopleden
72 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
105 (peildatum 01-10-2021)
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
    Predikant historie