NGKV Maastricht

Naam classis
Classis Noord-Brabant-Limburg
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV NGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Sint Pieterstraat 6
6211 JN Maastricht
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Sint Pieterstraat 6
6211 JN Maastricht
Doopleden
27 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
45 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
  • J. Glas vanaf 30-07-2020 (Emeritus)
Predikant historie
  • J. Glas van 22-06-2001 t/m 29-07-2020