NGKV Neede

Naam classis
Classis Enschede-Zutphen
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV NGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Meijersweg 2
7160 CL Neede
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 146
7160 AC Neede
Doopleden
40
Belijdende leden
98
E-mail scriba
E-mail diaconie
E-mail penningmeester
Huidige predikant(en)
Predikant historie
Kaart in het midden plaatsen
Kaart in het midden plaatsen