NGKV Nijverdal

Naam classis
Classis Enschede-Zutphen
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV NGK
Adres kerkgebouw
Nijkerkendijk 20
7442 LS Nijverdal
Algemeen telefoonnummer kerk
06-24152805 (koster)
Postadres
Nijkerkendijk 20
7442 LS Nijverdal
Doopleden
71 (peildatum 01-10-2021)
Belijdende leden
153 (peildatum 01-10-2021)
Huidige predikant(en)
Predikant historie