NGKV Nunspeet

Naam classis
Classis Hattem
Kerkgenootschap
Samenwerking GKV NGK
Websiteadres kerk
Adres kerkgebouw
Meester Drostweg 10
8071 HE Nunspeet
Algemeen telefoonnummer kerk
Postadres
Postbus 109
8070 AC Nunspeet
Doopleden
30
Belijdende leden
72
Huidige predikant(en)
Predikant historie