Menu

Kerkenpakket Micha Zondag online

Het kerkenpakket voor de Micha Zondag 2016 is online beschikbaar. Een jubileumpakket dit jaar, want Micha Nederland bestaat tien jaar en op zondag 16 oktober is het voor de tiende keer Micha Zondag. De zondag waarop duizenden kerken wereldwijd stil staan bij sociale en ecologische gerechtigheid. Een onderwerp dat na tien jaar nog steeds actueel is. Het thema van de Micha Zondag is dit jaar ‘Buigen om recht te doen’. Geïnspireerd op de basistekst van Micha Nederland, Micha 6: 8. Het pakket is zo opgezet dat het ook op een willekeurige andere zondag in het jaar kan worden gebruikt.

‘Buigen om recht te doen’
Met het thema ‘Buigen om recht te doen’ ligt het accent op het laatste deel van Micha 6: 8: ‘nederig wandelen met uw God’. De tweede tekst voor de Micha Zondag is Psalm 121. Daarmee sluit de Micha Zondag ook dit jaar aan bij het oecumenisch leesrooster dat in veel kerken wordt gevolgd. De afhankelijkheid van en het vertrouwen in de Heer in Psalm 121 sluiten mooi bij het thema aan. Nederig wandelen met God en het betrachten van recht en liefhebben van trouw gaan samen op. Terwijl we recht doen, mogen we ons buigen voor de Heer. En als we buigen voor Hem, geeft Hij ons liefde voor het goede en richt Hij ons op om recht te doen.

Kerkenpakket
Het Micha Zondag pakket bestaat uit drie preekschetsen, liederen, gebeden, kinder- en tienerprogramma’s. Het materiaal is gratis te downloaden via michazondag.nl en biedt handvatten voor iedere gemeente om op verschillende wijze invulling te geven aan de Micha Zondag.

Nieuw: Micha Zaterdag
Nieuw dit jaar is Micha Zaterdag, voorafgaand aan de Micha Zondag. Samen met Stichting Present en Stichting HiP worden lokaal diaconale projecten georganiseerd. Christenen uit heel Nederland kunnen zo op een praktische manier aan de slag met het thema van de Micha Zondag.

Boek een spreker
Kerken kunnen vanaf augustus een spreker/voorganger boeken voor de Micha Zondag via michazondag.nl. Deze sprekers zijn in hun dagelijks werk nauw betrokken bij organisaties die sociale en ecologische gerechtigheid nastreven. Hun praktijkervaring helpt gemeentes handen en voeten te geven aan het Micha thema.

Micha Nederland
Micha Nederland verbindt al tien jaar verschillende christelijke Nederlandse organisaties en kerken. Uitgangspunt voor de activiteiten is Micha 6 vers 8: “Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.” Andere activiteiten van Micha Nederland zijn: de Micha Cursus, Gerechtigheid in Geld, Micha Duurzaam, Micha Young en een meerjarig onderzoek onder de noemer Micha Monitor.
Micha 10 jaar