Menu

Onderstaande bestanden bevatten modellen die de Generale Synode van Ede heeft vrijgegeven voor gebruik in de Gereformeerde Kerken. Van elk model vindt u een Pdf- en een Word-bestand. Het laatste bestand kunt u gebruiken om uw eigen regeling op te stellen. Deze rubriek bevat ook twee handreikingen: voor de liquidaties van de particuliere synodes oude stijl en voor de oprichting van kerkelijke organisaties en kerkelijke instellingen; beide zijn reeds eerder gepubliceerd.

B. de ambten en overige diensten
B12.2 Model voor een plaatselijke regeling voor de roeping van een predikant – versie jan-2016 (pfd)
B12.2 Model voor een plaatselijke regeling voor de roeping van een predikant – versie jan-2016 (doc)

B25.1 Model voor een plaatselijke regeling voor de roeping van ouderlingen en diakenen – versie jan-2016 (pdf)
B25.1 Model voor een plaatselijke regeling voor de roeping van ouderlingen en diakenen – versie jan-2016 (doc)

B30.1 Model voor een plaatselijke regeling voor de werkwijze van de kerkenraad en de diaconie (pdf)
B30.1 Model voor een plaatselijke regeling voor de werkwijze van de kerkenraad en de diaconie (doc)

C. het leven van de gemeente
C42 Model voor een privacyreglement (pdf)
C42 Model voor een privacyreglement (doc)
C49.3 Handreiking statelijk verschoningsrecht (pdf)

E. kerkelijk samenleven
E62.3 Model voor een classicale regeling van werkzaamheden (pdf)
E62.3 Model voor een classicale regeling van werkzaamheden (doc)

E65.3 Model voor een classicale regeling voor de kerkvisitatie (pdf)
E65.3 Model voor een classicale regeling voor de kerkvisitatie (doc)

E66 Handreiking liquidatie particuliere synodes oude stijl (pdf)

E68 Handreiking oprichting bijzondere kerkelijke organisaties en instellingen (pdf)

F. besluitvorming en rechtsmiddelen
F73.1 Handreiking en modelregeling voor de behandeling van bezwaren (pdf)
F73.1 Handreiking en modelregeling voor de behandeling van bezwaren (doc)