Menu

De Generale Synode van Ede 2014-2015 heeft de definitieve tekst van de (herziene) kerkorde vastgesteld, die op 1 juli 2015 in werking is getreden. Daarbij is ook overgangsrecht bepaald. Dat overgangsrecht is inmiddels door de Generale Synode van Meppel 2017 voor het grootste deel vervallen verklaard.

De Generale Synode van Meppel 2017 heeft een aantal nieuwe generale regelingen vastgesteld. Met het oog hierop is ook overgangsrecht bepaald.

Overgangsrecht vastgesteld door de Generale Synode van Meppel 2017
Overgangsrecht vastgesteld door de Generale Synode van Ede 2015