Menu

Kerkelijke documenten meelezen vanaf uw Smartphone of Tablet

Hieronder vindt u vier kerkelijke documenten die zijn omgezet naar epub-bestanden. Bij epub-bestanden worden de regels automatisch afgebroken en vervolgens naar onder verplaatst. U hoeft dan niet steeds van links naar rechts te scrollen maar alleen naar beneden.

Het groene boekje als ibooks (Let op! Het groene boekje is niet de laatste editie van de nieuwe formulieren)
Het groene boekje (Let op! Het groene boekje is niet de laatste editie van de nieuwe formulieren)
De Dordtse Leerregels
De Heidelbergse Catechismus
Belijdenisgeschriften (hierin staan de oecumenische geloofsbelijdenissen)

De bestanden zijn op de computer te openen met het programma calibre of digital extensions, op een android smartphone met de app ‘moon reader’.