Menu

E-mail en hosting voor plaatselijke kerken
E-mail en hosting voor deputaatschappen, landelijke organisaties en predikanten
De relatie tussen gkv.nl e-mail en beheer kerkelijke gegevens
Spam
Beheer subdomein
Storingen
Contact met gkv.nl

=================================================================
E-mail
GKv deputaatschappen, landelijke kerkelijke organisaties en predikanten kunnen gebruik maken van een e-mailadres dat eindigt op @gkv.nl en plaatselijke kerken (met hun commissies) van een e-mailadres dat eindigt op @kerknaam.gkv.nl. Voor de e-mailadressen die eindigen op @gkv.nl worden geen kosten in rekening gebracht. Het moet wel gaan om een organisatie / functie binnen de GKv kerken.

Wat is een subdomein?
Als plaatselijke kerken gebruik willen maken van e-mailadressen die eindigen op gkv.nl dan kan dat via een zogenaamd subdomein. Een subdomein is een domein die toegevoegd wordt aan gkv.nl. De naam van een subdomein is dan bijvoorbeeld in het geval van GKv Heerde: heerde.gkv.nl. Aan dit subdomein kunnen dan e-mailadressen gekoppeld worden zoals bv. scriba@heerde.gkv.nl, diaconie@heerde.gkv.nl, etc.

Verder kunt u met een subdomein ook een eigen website plaatsen op de GKv server. Dan is er sprake van ”hosting”. Hosting is het verhuren van ruimte op een server (computer) die geschikt is om websites beschikbaar te stellen op het internet.

Voor meer informatie en mogelijkheden over een subdomein voor kerken en gebruik van emailadressen door plaatselijke kerken kijkt u onder E-mail en hosting voor plaatselijke kerken.

Voor e-mailadressen die eindigen op @gkv.nl
Er kan een IMAP/pop3-account aangevraagd worden of een doorstuuradres. Bij een IMAP/pop3-account krijgt u gegevens om de mail op te halen met uw mailprogramma. U kunt dan ook mail verzenden met het betreffende mailadres als afzender. U kunt dan ook de mail beter gescheiden houden van uw privé e-mail. Bij een doorstuuradres wordt de mail die gericht is aan het aangevraagde e-mailadres doorgestuurd naar een ander e-mailadres, bv. een privé e-mailadres van de aanvrager.

Bij e-mailadressen van plaatselijke kerken (voor kerkenraad, diaconie en commissies etc.) moet het beheer hiervan door de plaatselijke kerk zelf worden geregeld. Hiervoor is het noodzakelijk dat de plaatselijke kerk een contactpersoon heeft richting DAO die de hosting verzorgd.

Kerken en deputaatschappen kunnen bovendien een eigen website onderbrengen op een eigen internetadres organisatienaam.gkv.nl (een subdomein van gkv.nl), of dat adres laten doorverwijzen naar een website bij een andere provider.

Aanvragen?
Lees eerst de informatie die op uw aanvraag betrekking heeft. Daar leest u ook hoe u deze diensten kunt aanvragen.