Menu

Algemeen
Voor het beantwoorden van telefoontjes en mail over de GKv website, hosting of e-mailadressen heeft De Luisterpost|Bralectah een beperkt aantal uren beschikbaar (de LPB beheert deze zaken in opdracht van deputaten Administratieve Ondersteuning). We vragen uw begrip hiervoor wanneer het wat langer duurt voordat u een reactie krijgt.

GKv website (gegevensbeheer)
Op de GKv website (www.gkv.nl) worden onder andere de gegevens van de lokale kerken, van kerkelijk organisaties en predikanten bijgehouden. Op deze website kunt u deze gegevens opzoeken en gebruiken.

Wanneer er gegevens wijzigen, kunt u dat op twee manieren doorgeven:

1. Via de plaatselijke ‘contactpersoon kerkelijke gegevens’ (Vaak iemand van uw kerkelijk bureau). Deze contactpersoon kan zelf inloggen op de website en alle gegevens van uw gemeente wijzigen. Niet alle gemeenten hebben een contactpersoon opgegeven.

2. Als er in uw gemeente geen contactpersoon kerkelijke gegevens is dan kunt u een verzoek tot wijziging indienen per e-mail. Stuur een zo compleet mogelijke e-mail naar info@gkv.nl of via het formulier reageren op deze website. Uw doorgegeven wijziging wordt dan in de regel binnen twee weken doorgevoerd op de website.

Contact met betrekking tot e-mailadressen en hosting
Naast het beheer van bovengenoemde gegevens bieden DAO kerken en kerkelijke organisaties de mogelijkheid om een website te plaatsen op een GKv server en om GKv e-mailadressen te gebruiken. U vindt hier meer over op de andere pagina’s onder GKv e-mail en hosting.

1. Als u website-hosting voor uw kerk wilt aanvragen lees dan eerst dit.
2. Als u website-hosting voor uw kerkelijke organsatie wilt aanvragen lees dan eerst dit.
3. Als u als predikant een emailadres wilt aanvragen lees dan eerst dit.

Vragen stellen over email of e-mail-wijzigingen doorgeven
Als u na het lezen van de documentatie op deze website nog vragen heeft over hosting bij gkv.nl dan kunt u het beste een mail sturen naar hosting@gkv.nl.

Wanneer u een wijziging wilt doorgeven met betrekking tot een GKv -emailadres of een nieuwe emailadres wilt aanvragen dan kan dat:

1. Via de contactpersoon hosting GKv in uw kerk. Een groot aantal kerken heeft een contactpersoon die zelf op de server dit soort wijzigingen kan doorvoeren. Kijk eerst of er binnen uw gemeente zo’n contactpersoon aangesteld is.

2. Als er geen plaatselijke contactpersoon is dan kunt u een wijziging doorgeven of aanvraag voor een nieuw emailadres indienen via hosting@gkv.nl.

Hier vindt u een Nederlandstalige handleidingen voor Direct Admin.

Als u nog vragen overhoudt met betrekking tot het hosten van een website op GKV.nl of het gebruik van Direct Admin, stuur dan een mail naar hosting@gkv.nl. Wij proberen u z.s.m. een antwoord te sturen.