Menu

GKv e-mailadressen van kerken
In de afgelopen jaren is het gebruik van e-mailadressen binnen de GKv enorm gestegen. De verwachting is dat dit alleen nog maar meer wordt. Tot eind 2007 heeft het deputaatschap Administratie Ondersteuning alle technisch beheer en het afhandelen van gebruikersvragen van deze e-mailadressen voor haar rekening genomen. Hierdoor zijn de kosten erg gestegen. Vanaf 2008 is er daarom een nieuwe regeling waarbij kerken een bijdrage in de kosten wordt gevraagd.

Wat kosten de GKv e-mailadressen voor lokale kerken?
De e-mailadressen op zich kosten niets. Kerken kunnen in principe een onbepaald aantal e-mailadressen (blijven) gebruiken. (tot 600MB data opslag en 1GB dataverkeer) De kosten hebben te maken met wie er voor zorgt dat deze e-mailadressen gemaakt en onderhouden worden en wie de vragen van de plaatselijke e-mailgebruikers moet beantwoorden. Daarom is vanaf 2008 de regeling m.b.t. het beheer van deze lokale GKv emailadressen:

1. Als een kerk maximaal 5 e-mailadressen gebruikt (voor bv. scriba en diaconie) kan het beheer hiervan aan DAO overgelaten worden. Hier zijn dan geen kosten aan verbonden.
2. Als een kerk meer e-mailadressen wil gebruiken zijn er twee opties:

2a. Het beheer wordt gedaan door u als kerk. (Wij hebben dan de gegevens van een contactpersoon in uw gemeente nodig die hier verantwoordelijk voor wordt.) Ook in dit geval zijn er geen kosten aan verbonden.
2b. Het beheer wordt gedaan door DAO: Hiervoor wordt in overleg een bedrag in rekening gebracht.

Voor het beheer van e-mailadressen (2A) maakt u gebruik van software die op de onze server draait. U kunt gewoon via een webbrowser inloggen om de e-mailadressen aan te passen.

Een website voor uw kerk op de GKv server
Plaatselijke kerken kunnen bij GKv.nl een compleet “hostingpakket” aanvragen. Daarmee beschikt de kerk over ruimte voor een eigen website.

De kerk is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van deze ruimte. M.a.w. het gaat alleen om verhuur van deze ruimte en niet om een website of ondersteuning bij het bouwen van een website.

Als de kerk op de server van GKv een eigen website wil zetten, dan moet de kerk ook zorgen voor het beheer van de eigen GKv e-mailadressen zoals hierboven omschreven. Bij de aanvraag voor een hostingpakket voor de plaatselijke kerk dient u dus een contactpersoon aan te stellen en de gegevens van deze persoon aan ons door te geven.

Het beheer van e-mailadressen van een plaatselijke kerk is niet gekoppeld aan de gegevens die op de website GKv.nl verschijnen bij uw kerk. Als er wijzigingen zijn m.b.t. e-mailadressen van uw kerk verzoeken wij u die door te geven aan hosting@gkv.nl.

De tarieven voor het huren van webruimte om uw website te plaatsen zijn hier te downloaden.

Wilt u deze hosting aanvragen voor uw kerk?
Dat kan door het formulier in te vullen op http://hosting.gkv.nl.

U wordt als aanvrager contactpersoon voor het subdomein van uw kerk. U krijgt inloggegevens van de server om een website te plaatsen. Verder kunt u als contactpersoon dan ook de e-mailadressen van uw gemeente beheren. Dat kan met de serversoftware Direct Admin die wij op de server gebruiken. U krijgt daar ook inloggevens van. Het beheer van de plaatselijke site en het beheer van de e-mailadressen hoort dus bij elkaar.

Standaard e-mailadressen
Ter wille van de landelijke herkenbaarheid en inzichtelijkheid doen wij u de suggestie de volgende standaardnamen te hanteren:

scriba@kerknaam.gkv.nl – scriba algemeen, extern postadres
kerkenraad@kerknaam.gkv.nl – scriba smal, intern postadres, vertrouwelijke stukken
secretaris@kerknaam.gkv.nl – secretaris m/v van de kerkenraad
moderamen@kerknaam.gkv.nl – moderamen van de kerkenraad
diaconie@kerknaam.gkv.nl – contactpersoon van de diaconie
kerkelijkbureau@kerknaam.gkv.nl – contactpersoon voor kerkelijk bureau en ledenadministratie
evangelisatie@kerknaam.gkv.nl – contactpersoon evangelisatiecommissie
zending@kerknaam.gkv.nl – contactpersoon zendingscommissie of commissie zending en hulpverlening
beheer@kerknaam.gkv.nl – contactpersoon commissie van beheer of administratie
boekhouding@kerknaam.gkv.nl – boekhouder m/v
liturgie@kerknaam.gkv.nl – contactpersoon liturgiecommissie
kerkblad@kerknaam.gkv.nl – redactie kerkblad
koster@kerknaam.gkvV.nl – koster

Redirect

Als u uw (sub)domein wilt laten verwijzen naar een andere webserver dan kan dat via een redirect. Wij maken dan voor u een redirect aan op de startpagina van uw (sub)domein zodat bezoekers automatisch worden doorverwezen naar de server waar de website van uw kerk staat.

Facturering
Plaatselijke kerken ontvangen 1x per jaar een factuur vanuit St. De Luisterpost|Bralectah voor de kosten van het beheer van GKv e-mailadressen of huren van websiteruimte wanneer dat van toepassing is volgens de hierboven beschreven regeling.

– Alle afspraken gelden voor een periode van 1 jaar met stilzwijgende verlenging.
– Opzeggen van diensten minimaal 1 maand van tevoren.
– Vergoedingen worden per kalenderjaar in rekening gebracht.