Menu

E-mailservice en gegevensbeheer GKv
De service die gkv.nl aan de kerken, predikanten en kerkelijke organisaties biedt op het gebied van e-mailadressen en hosting staat los van het bijhouden van gegevens in de centrale gegevensdatabase van de gkv.nl website. In deze database worden zo veel mogelijk relevante kerkgegevens opgeslagen en op de website als informatie aangeboden aan de kerken.

Dus wanneer u als kerk nieuwe e-mailadressen aanmaakt binnen het hostingpakket dat u van gkv.nl ontvangt moet u deze wijzigingen nog wel zelf doorgeven aan de gkv-website. Er is geen verbinding tussen wat u met uw hostingpakket doet en met het registreren van adressen binnen onze kerken.

Als u bijvoorbeeld een e-mailadres aanmaakt voor uw evangelisatiecommissie binnen uw hostingpakket, dan moet u dit nieuwe e-mailadres vervolgens nog wel doorgeven aan info@gkv.nl. De administratief medewerkers van de website zullen dit nieuwe e-mailadres dan ook op de gkv.nl website plaatsen. Dan is het e-mailadres ook meteen bekend bij de andere kerken. Verder worden deze e-mailadressen ook gebruikt voor mailingen vanuit de kerkelijke organisaties.