Menu

Ongevraagde, ongewenste e-mail (spam)

Spam is een groot probleem op het internet. Iedereen met een e-mailadres krijgt er onherroepelijk mee te maken. Vanuit gkv.nl proberen we er alles aan te doen om spam naar de gkv.nl e-mailadressen zoveel mogelijk te voorkomen. Helaas is het onmogelijk om altijd alle spam te voorkomen. Zelfs als de filter 99,8% van alle spam-mail zou filteren, dan blijft er nog altijd veel spam over. Ook omdat bedrijven die dergelijke mails versturen steeds creatiever worden en de filters proberen te omzeilen. Wel is het zo dat, wanneer u nu 3 of 4 spam-mails per dag zou ontvangen, u zonder dit filter waarschijnlijk wel 50x maal zoveel spamberichten zou ontvangen!

E-mailadessen van anderen onbewust in gevaar brengen
Wat in de praktijk vaak gebeurt – misschien ook wel door u – is dat u een bericht aan een grote lijst met afzenders verstuurd. Bv. vrienden of familie of aan alle kerkenraden, diaconieën of andere kerkelijke organisaties. Daarbij zet u dan al deze adressen in het veld ‘Aan:’ van uw e-mailprogramma. Hierdoor krijgen alle ontvangers van deze mail alle e-mailadressen te zien aan wie u u deze mail gestuurd heeft.

Maar ook worden dit soort mails – herkenbaar aan veel adressen bij ‘Aan:’ – vaak onderschept door bedrijven die deze adressen gebruiken om ongevraagde, ongewenste e-mail (spam), te versturen. Daarmee geeft u dus geldige e-mailadressen van familie en kerkelijke instanties ‘weg’ aan bedrijven die ongewenste mail versturen.

Daarnaast loopt u – bij uw manier van mailen – ook het risico dat spamfilters van de ontvangende mailserver uw mail niet doorlaten, omdat er meer dan een bepaald aantal adressen in het ‘Aan:’-vak staan. Zo bereikt u dus mogelijk ook een hoop mensen niet.

U kunt dit voorkomen door de lijst met e-mailadressen in het ‘BCC’:-veld van het mailbericht te zetten. Zet daarbij uw eigen e-mailadres in het ‘Aan’:-veld. Zo krijgt iedereen wel de mail, maar worden niet alle mailadressen zichtbaar meegestuurd.