Menu

(V)écht ervoor
Stichting* (V)écht ervoor! heeft als doel om echtparen – die in een bepaalde relationele nood zitten – geestelijke en praktische handvatten aan te reiken vanuit een christelijke invalshoek.
Caritas
Praatgroep voor gelovige ouders met een homoseksueel kind.
Choochem
Vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen.
Christelijk Gastouderbureau De Herberg 
Christelijk Gastouderbureau De Herberg biedt christelijke gastouderopvang.
Cruciaal GGZ
Christelijke geestelijke gezondheidszorg.
De Driehoek
Maatschappelijk werk in de kerk.
De Verre Naasten
Instituut voor Zending, Hulpverlening en Training.
Dit Koningskind
Vereniging van gereformeerde mensen met een handicap, hun ouders en vrienden.
Dorcas
Dorcas is een christelijke Hulpverleningsorganisatie.
Eleos
Voor psychiatrische en psychosociale hulpverlening.
ForumC
ForumC is een forum voor geloof, wetenschap en samenleving.
Foveo 
Christelijk, kleinschalig bureau voor ondersteuning aan mensen met een handicap of beperking.
Gave
Kerkelijk werk onder vluchtelingen. Stichting Gave wil kerken en kerkleden helpen bij bewustwording en uitvoering van de christentaak om de vreemdeling, de vluchteling, de asielzoeker lief te hebben door Woordverkondiging, ontvangst en praktische hulp.
Hospice Dome
Christelijk hospice in Amersfoort.
Kuria Amsterdam
Als thuis niet (meer) kan en het ziekenhuis niet (meer) hoeft.
Meldpunt Misbruik in pastorale relaties
Bij het Meldpunt kunnen mensen (eventueel anoniem) terecht die slachtoffer zijn geworden of dreigen te worden van seksuele intimidatie en/of misbruik door iemand die binnen de kerkgemeenschap een bepaalde functie bekleedt.
Open Doors
Stichting die wereldwijd christenen ondersteunt die om hun geloof vervolgd en verdrukt worden.
Red een Kind
Stichting Red een Kind is een christelijke organisatie, ie vanuit de bijbelse visie, kinderen wil helpen die weinig kans hebben op een menswaardig bestaan.
Samen Alleen
Vereniging van jonge weduwen en weduwnaars.
Sprank
Sprank is een landelijke stichting voor zorg, begeleiding en ondersteuning aan mensen met een handicap.
Stichting Chris
Landelijke christelijke kinder- en jeugdhulp.
Stichting De Hoop
Evangelische verslavingszorg en hulpverlening.
Stichting De Rots
Voor hulp aan zieken in Hongarije en Roemenië.
Stichting Gereformeerd Jeugdwelzijn
Voor christelijke jeugdzorg.
Stichting Het Passion
Biedt christenen een diaconale werkvakantie in de time-outvoorziening voor dak- en thuislozen in Hummelo. Biedt i.s.m. stichting Ontmoeting aan dak- en thuislozen een time-outperiode met professionele begeleiding.
Stichting Terwille
De Stichting Christelijke Verslavingszorg Noord Nederland.
Stichting TijdVoorActie
TijdVoorActie is een organisatie vóór jongeren en dóór jongeren, en wil jongeren in gemeenten enthousiast maken om in actie te komen voor mensen om hen heen.
Stichting World Partners
Stichting World Partners ondersteunt lokale initiatieven in ontwikkelingslanden voor ondernemerschap met een christelijk sociale meerwaarde.
Therapieboerderij ‘In de Wingerd
De boerderij wordt een gezinshuis.
Transparant Supervisie
Voor begeleiding van predikanten en andere ambtsdragers.
VBOK/Siriz
Voor hulp aan moeder én kind.
Worldvision
Christelijke hulpverleningsorganisatie all over the world.
Zorggroep Manna
Zorggroep Manna is een kleinschalige organisatie waar, vanuit protestants-christelijke signatuur, zorg en diensten van goede kwaliteit worden verleend.