Menu

Website Ria Borkent 
Een keuze uit Ria Borkents gedichten, liederen, cd’s, vindplaatsen van teksten, etc. Daarnaast vindt u een overzicht van eerdere en komende activiteiten.
Stichting Nieuwe Kerkmuziek 
Informatie over kerkmuziek, met de nadruk op de vocale kerkmuziek van nu van Nederlandse bodem.
Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici
De VGK (was: Kerkorganisten) is een actieve vereniging in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Elke betrokkene bij kerkmuziek is als lid welkom.
Psalmen voor Nu
Sinds de lente van 2002 werkt het team van Psalmen voor Nu aan een nieuwe psalmberijming. Een berijming in hedendaags Nederlands, op nieuwe melodieën in de brede traditie van de moderne populaire muziek.