Menu

Nederlands Bijbelgenootschap (NBG)
Het Nederlands Bijbelgenootschap geeft de Bijbel door aan nieuwe generaties. Zij onderzoeken met pedagogen, uitgeefdeskundigen en met behulp van de laatste wetenschappelijke onderzoeken welke vormen het beste passen bij de belevingswereld van kinderen van 4-8 jaar, 8-12 jaar en 12+.
De Wittenberg
Een school voor christenen die samen leren en leven vanuit de Bijbel.
Steunpunt Bijbelstudie
De Bijbelstudiebond wil u en alle kerkelijke verenigingen, huiskringen en bijbelstudieclubs stimuleren tot en ondersteunen bij de bestudering van de bijbel, de belijdenisgeschriften en de kerkgeschiedenissen.
Geloof in het Gezin
De CGK werkt aan een online opvoedplein. Daarop zal het in de toekomst goed toeven zijn voor ouders met opvoedvragen. Ze verzamelen een breed scala aan materiaal over thema’s als bijbel lezen, bidden, zingen, gezinsmomenten rond de Bijbel, grenzen stellen, seksualiteit, homoseksualiteit en nog veel meer.
Stichting Afbouw
De Stichting Afbouw wil subsidie verlenen voor de uitgave van dissertaties of andere wetenschappelijke publicaties aan studenten van de Theologische Universiteit te Kampen ter bevordering van de gereformeerde theologische wetenschap. Het benodigde geld wordt verkregen door middel van giften, schenkingen, legaten en erfstellingen.
AKZ+ Weetwatjegelooft.nl
De Theologische Universiteiten van Apeldoorn en Kampen en de academie Theologie van Hogeschool Viaa in Zwolle delen hun kennis via AKZ+ Weetwatjegelooft.nl met jou, de kerken en de bredere samenleving. Weetwatjegelooft.nl is het online platform voor christenen van alle leeftijden die hun inzicht in de Bijbel, Geloven en Kerkzijn willen verdiepen.
Permante Educatie Predikanten 
Permanente Educatie Predikanten (PEP) is een onderwijsprogramma voor afgestudeerde theologen, kerkelijk werkers en predikanten. PEP wil predikanten en werkers in de kerk stimuleren en ondersteunen door middel van een zeer gevarieerd continu aanbod aan cursussen, trainingen, studiedagen, conferenties en dergelijke op academisch niveau. Naast de ontwikkeling van kennis en vaardigheden staan persoonlijke vorming en onderlinge uitwisseling tussen professionals hoog in het vaandel.