Menu

De Bijbel lijkt op het eerste gezicht in haar spreken over geluk behoorlijk goed aan te sluiten bij hoe wij er in de kerk doorgaans over spreken: alleen de HEER maakt je echt gelukkig.
In Psalm 4 bijvoorbeeld wordt de vraag: wie maakt ons gelukkig, gesteld en beantwoord: ‘HEER, laat het licht van uw gelaat over ons schijnen. In u vindt mijn hart meer vreugde dan [de machtigen] in hun koren en wijn.’

In De Reformatie, verschenen op 1 juli 2011, betoogt ds. Henk Bondt uit Barendrecht echter dat we Bijbels geluk niet kunnen loskoppelen van aanvechting. Onder de titel Er staat niet wat er staat – over geluk en aanvechting schrijft hij: ‘Het goede dat we ontvangen uit de handen van onze hemelse Vader is veel meer en vaak zelfs ook heel anders dan wat wij onder geluk verstaan. Hoezo maakt God je gelukkig?’

Geluk is meer dan genieten en plezier
Bondt gaat verder: ‘Neem bijvoorbeeld de prediker voor de Hebreeën. Hij realiseert zich heel goed dat Gods handelen met ons niet altijd synoniem is met ons gelukkig maken. Hij herinnert zijn toehoorders aan een bemoediging die ze kennelijk vergeten waren: ‘(…) de Heer berispt wie Hij liefheeft, straft elke zoon van wie Hij houdt’ (Hebr. 12:6). Wat God goed vindt voor mij, is lang niet altijd aangenaam en brengt niet altijd vreugde. Wie de Bijbel opendoet over geluk zal zich met meer moeten bezighouden dan met genieten en plezier.’

Advies van Maarten Luther
Prediker zet ons nadenken over geluk en genieten onder spanning. In hoofdstuk drie wisselen tegenstellingen, de ups en downs van een mensenleven zou je kunnen zeggen, elkaar af. Ds. Bondt stelt: ‘Het zou goedkoop en oppervlakkig zijn wanneer we geluk bespreken zonder de aanvechting te behandelen. Goedkoop omdat het miskent hoe God zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard heeft. Oppervlakkig omdat geloof dat niet bekend is met aanvechting, geen stand houdt (vgl. de gelijkenis van de zaaier, Lukas 8:12-14). Daarom moeten we in ons spreken de christen niet willen beschermen tegen de harde klappen die de Heer kan uitdelen. Laat de oproep van de Psalmdichter om je geluk bij de Heer te zoeken (Psalm 37:4) vergezeld gaan van het recept van Luther voor aangevochten kinderen van God: lees Psalm 142. Als dat niet helpt, lees nogmaals Psalm 142.’