Menu

King en Kunst

De nieuwe kerkbode van Groningen, Fryslan en Drenthe is uit. Het thema is: King en Kunst

Palmen en ceders
“De rechtvaardige zal groeien”. Daarover schrijft ds. Jitse van der Wal naar aanleiding van ps. 92. Rechtvaardig zijn, dat is niet dat je in eigen kracht een vroom persoon bent. Rechtvaardig zijn is leven van het wonder dat je door de daden van de Heer met Hem mag en kunt omgaan.

God van iedereen
Het is ds. Jitse van der Wal opgevallen dat er ook in refokringen scherpe vragen gesteld worden rond allerlei facetten van christen-zijn. Zo las hij bijvoorbeeld een stukje over de neiging van christenen om zich boven anderen te verheffen en met de vinger te wijzen naar alles wat afwijkt van de norm. Hij refereert aan ds. Martin Luther King, die als dominee opkwam voor gelijke burgerrechten voor iedereen. Want het is vreselijk wanneer je als mens die zwart is, geen rechten hebt in de praktijk van elke dag! Toen waren het de zwarten, nu zijn er nog genoeg mensen over wie hard geoordeeld wordt. Van der Wal concludeert dat de praktijk van elkaar dienen in de samenleving nog niet zo gemakkelijk is en hij bidt om een hart vol genade en een ziel die aangestuurd wordt door de liefde.

Gasverslaafd?
Als het gaat om de klimaat- en milieuproblematiek kunnen we veel verantwoordelijkheid bij de mens leggen. “Het is heel goed dat langzamerhand het bewustzijn van christenen over de massale keuzes die wij hebben gemaakt en die hebben geleid tot geweldige problemen rond het klimaat, groeit”, aldus Jan Kuiper. Maar aanpraten van een schuldgevoel heeft niet zoveel zin. Met zijn bijdrage in de kerkbode hoopt hij dat we onze eigen plek leren kennen: verantwoordelijkheid nemen voor de keuzes die je binnen je eigen mogelijkheden kunt maken.

Kunst en kerk, vaak een lastige combinatie
En daarom schrijft ds. Jitse van der Wal er weer over met prachtige foto’s erbij. Van een raam in een kerk, met in glas in lood de prachtigste bijbelse taferelen, de Kloosterkerk in Thesinge, het orgel in Noordbroek en een schilderij van Henk Helmantel, waarvan een kopie in Stadskanaal in de GKv hangt. Een voorbeeld van kunst die het geloof kan versterken.

Alumnidag voor oud-studenten in Kampen
Pr-medewerkster van de Theologische Universiteit schrijft een impressie. Ze schrijft dat ongeveer 60% van de studenten in de pastorie terechtkomt en dat dat altijd al zo is geweest. Verder dat het aantal studenten per jaargroep sterk varieert. Het dieptepunt lag in de jaren ’50 toen zich maar één student inschreef. Het hoogtepunt lag in de jaren ’70 en rond 2000 was er weer een dip.

Afscheid ds. Henco Lopers
De preses van de kerkenraad van Hoogezand-Sappemeer schrijft erover. Omdat ds. Lopers nog maar kort geleden getrouwd is, kwamen hij en zijn bruid in hun trouwkleding op de afscheidsavond, die met een gezamenlijke maaltijd begon met wel 16 soorten soep!

Wat leerden de Remonstranten?
Dr. Harm Veldman noemt 6 opvattingen van de Remonstranten, die een twistpunt werden met de Gereformeerden. Verder verwijst hij naar de Dordtse Leerregels die bij elk hoofdstuk een ‘verwerping der dwalingen’ bieden. Daarin is de leer van de Remonstranten ook te lezen.

Een kleine greep uit de onderwerpen die in deze Kerkbode aan bod komen. Voor meer informatie of een abonnement: www.kerkbode.nl of kerkbode@scholma.nl.