Menu

Klankbordgroep Reformatiejaar 2017

Klankbordgroep Reformatiejaar 2017 wil activiteit rond 500 jaar Reformatie stimuleren.

Nadat vorig jaar verschillende protestantse kerken uit Nederland op uitnodiging van Refo500 waren samengekomen om zich te beraden op de 500e verjaardag van de Reformatie in 2017, is onlangs een klankbordgroep ingesteld. Deze Klankbordgroep Reformatiejaar 2017 bestaat uit mensen vanuit verschillende kerken, waarbij geprobeerd is die representatief te laten zijn voor de bij het eerdere overleg betrokken kerken: namelijk André Bas (GKV), Geertje Fokkema (CGK), Gert Kwetters (PKN), Wout Schonewille (PKN) en Bas van der Vlies (HHK). Zij doen dit op persoonlijke titel. Vanuit Refo500 hebben Karla Apperloo-Boersma en Herman Selderhuis zitting in deze groep.

De groep ziet het als haar taak om de achterban te motiveren en te activeren om aan de slag te gaan met de voorbereidingen voor het Reformatiejaar. Ook wil zij meer bekendheid aan het Reformatiejaar geven. Daarnaast heeft de groep plannen om de ontwikkeling van educatief materiaal voor kerken en clubs te stimuleren en denkt ze na over een aanbod op het gebied van scholing en toerusting voor verschillende kerkelijke doelgroepen, waarbij uiteraard de verantwoordelijkheid blijft liggen bij de instellingen die dat gaan doen.

De Klankbordgroep Reformatiejaar 2017 doet een oproep aan ieder die ideeën heeft of wil bijdragen aan de 500e verjaardag van de Reformatie dit kenbaar te maken via info@refo500.nl.
REFO_500_Logo_ondertitel_connecting_you_then_and_now