Menu

Wie komen er vanuit het buitenland naar de synode?

Maandag 3 april zullen D.V. de eerste buitenlandse gasten landen op Schiphol. En daarmee start de ‘buitenlandweek’ van de generale synode. De synode ontvangt die week zo’n 37 buitenlandse afgevaardigden uit 19 landen. Deze afgevaardigden van zusterkerken komen letterlijk uit alle windstreken. Van elk continent stellen we één van deze kerken en hun afgevaardigden nader aan u voor.

India
Uit het hoge noorden van India komt Rev. Lucksom. Hij komt namens de Presbyterian Free Church Council of Kalimpong (PFCCK).
Kalimpong ligt tegen de Himalaya aan. De presbyteriaanse kerken hier zijn ontstaan uit het zendingswerk van de Church of Scotland die hier van 1870-1948 hebben gewerkt. Na de onafhankelijkheid moesten alle buitenlandse zendelingen het land verlaten en ontstond er een brede oecumenische kerk. Hiertegen groeide in Kalimpong en op diverse andere plaatsen verzet. In 1972 is Presbyterian Free Church of Kalimpong als onafhankelijke kerk verder gegaan.
De PFCCK is een missionaire kerk en breidt zich uit, tot in Nepal en Bhutan toe. Een van de gemeentes heeft 100 leden en ondersteunt alweer twee kerkplantingen. De kerk zendt ook evangelisten uit naar afgelegen berggebieden van de Himalaya.
Sinds mei 2005 heeft de GKv een zusterkerkrelatie met de PFCCK. Het missionaire en diaconale werk wordt gesteund door Verre Naasten.


Uganda

Uit het hart van Afrika zou ds. Byebiroha van de Presbyterian Church of Uganda (PCU) komen. Helaas heeft hij geen visum gekregen, maar via een tweede visumaanvraag proberen hij en zijn collega toch te komen. Steeds weer blijkt dat het voor de Afrikaanse afgevaardigden erg moeilijk tot onmogelijk is om een visum te krijgen. De PCU heeft sinds de vorige synode een zusterkerkrelatie met de GKv maar al veel langer zijn er banden met Nederland. De PCU heeft kerken in heel Uganda, er is actief vrouwen en jongerenwerk waarbij evangelisatie en sociale hulp hand in hand gaan. De PCU heeft veel aandacht voor de veelal arme omgeving om hen heen. Verre Naasten (Utrecht Mission) ondersteunen hen bij evangelisatie en trainingswerk.

ds. Mattos Tavares uit Brazilië (IRP)

Brazilië
Uit Zuid-Amerika mogen we afgevaardigden vanuit Brazilië begroeten. De GKv heeft contact met twee kerken. Namens de kerk Igreja Presbiteriana do Brasil (IPB) komen br. Costa da Silveira en br. Solano Portela Neto. En de kerk Igrejas Reformadas no Brasil (IRB) stuurt ds. De Lira Luna Junior en ds. Mattos Tavares naar de synode.
De IPB is een van de grotere zusterkerken met meer dan één miljoen leden, 5000 kerken en nog eens 5000 nog niet geïnstitueerde kerken. Nederlandse zendelingen kwamen met deze kerk in contact en zo is de relatie gegroeid. De IPB is sinds 2011 een zusterkerk. De IPB heeft eigen opleidingen voor predikanten en evangelisten en werkt ook samen met de TU in Kampen. 
De IRB is ontstaan vanuit zendingswerk vanuit Canada en Nederland. De zeven gemeenten bevinden zich vooral in het Noordoosten van Brazilië. Canadese zendelingen zijn er nog steeds actief onder meer op de theologische opleiding.

 

br. Gerard Nordeman uit Canada

 

Canada
Vanuit Canada komen er afgevaardigden van de Canadian Reformed Church waaronder br. Nordeman. Deze kerken zijn vanaf 1950 gesticht door immigranten uit Nederland, vooral afkomstig uit de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. De belijdenisgeschriften zijn dan ook de Nederlandse drie formulieren van eenheid. De CanRC heeft ruim 50 gemeenten. Zij hebben zendingswerk in Brazilië (IRB) en ook onder de Indianen.
De CanRC heeft moeite met de koers van de GKv en daar zal tijdens de buitenlandweek ook zeker over doorgesproken worden.

 

 


Elkaar ontmoeten
Gasten dus vanuit allerlei landen met zeer verschillende kerkelijke en culturele achtergronden. Bijzonder dat we elkaar mogen ontmoeten als broeders en zusters, één in onze Heer!

Heilig avondmaal
Tijdens de buitenlandweek is er veel tijd voor ontmoeting, kennismaking met de TU, doorpraten over onderwerpen die het kerkelijk leven raken. Op donderdagavond zal met alle gasten het Heilig avondmaal gevierd worden in de gemeente van Meppel.

Documentaire
Tijdens de buitenlanddagen worden opnamen gemaakt. We volgen de buitenlandse gasten tijdens hun verblijf in Nederland en bevragen hen over hoe zij de relatie met onze kerken ervaren. Eind april kunt u deze documentaire zien via onze website: www.gkv.nl/synode.