Menu

We laten de Bijbel niet los!

De zes zusterkerken weten zich gekend want er werd serieus geluisterd naar hun woorden. Zuid-Afrika, Canada, Ierland, Australië, Zuid-Korea en Uganda waren aanwezig. “De afgevaardigden van de zusterkerk uit Uganda konden niet tijdens de Buitenlanddagen aanwezig zijn maar hadden nu de toestemming ontvangen en konden kennismaken met ons. Het was een zinvolle vergadering en de synode heeft de wens uitgesproken elkaar als zusterkerken te blijven dienen!”, zegt synodeverslaggever ds. Willem de Graaff (Groningen-Zuid). Drie kerken, Canada, Australië en Ierland, hadden een brief geschreven die in behandeling werd genomen. Zij gaven uiting aan hun zorg over de manier waarop wij naar de Bijbel luisteren. “Zo werden bijvoorbeeld de zes scheppingsdagen genoemd”, legt ds. de Graaff uit, “Wij zijn voorzichtig met het concluderen dat dit ook daadwerkelijk 6 x 24 uren zijn. Deze zusterkerken vragen zich af of we de wetenschap niet een te grote rol laten spelen en nog wel lezen wat er staat. Zo ook over de positie van vrouwen in de kerk. Zij zijn bezorgd over een eventueel besluit om ambten open te stellen voor vrouwen. Maar vandaag is er niets besloten, we nemen alles wat gezegd is mee naar morgen.”

Het open en eerlijk vertellen aan elkaar van zorgen en grieven had een bijzonder effect. Zo gaven de afgevaardigden uit Zuid Afrika en Korea aan dat zij voorafgaand aan deze vergadering zenuwachtig waren. Maar nu zijn zij gerustgesteld en juist bemoedigd. Canada sprak dankbaarheid uit voor de rijke Gereformeerd vrijgemaakte erfenis. “Blij met het theologiseren en Bijbelonderzoek en angst om te moeten ervaren dat deze bron opdroogt, merkten zij nu dat de Bijbel zeker niet buiten spel gezet wordt door ons. Juist omdat we lieten merken dat het ons aan het hart ligt en we er de moeite voor doen het te begrijpen, te weerleggen en samen verder te gaan”, zegt ds. de Graaff, “We zijn dan wel op een andere manier theologisch bezig dan onze buitenlandse zusterkerken en ook al zijn we het niet op alle punten eens en blijven er vragen: we laten de Bijbel niet los! En we deden / doen zeker recht aan de bezwaren. We hebben gezegd nogmaals heel goed in te gaan op alle moeilijke punten en doen dit in een breder kader. Dan zullen we het ook goed afronden zodat dit niet blijft terugkeren en we kunnen verwijzen naar woorden die niet alleen gezegd zijn maar ook schriftelijk vastgelegd worden. Een integraal antwoord waarbij het gebed voor elkaar de kern is”, aldus de synodeverslaggever.

Burgerlijk Huwelijk
Deputaatschap Relatie Kerk en Overheid heeft samen met Raad van Advies Huwelijk en echtscheiding een rapport geschreven waarvan de synode de lijnen verder wil uitleggen: “Het zijn teveel nieuwe ‘dingen’ waar we niet te snel uitspraken over kunnen en willen doen”, zegt ds. de Graaff, “We vragen meerdere kerken om mee te denken. Het is duidelijk dat het burgerlijk huwelijk de meest passende vorm is in deze huidige maatschappij; dat is een helder bijbels uitgangspunt.”
‘Het moderne samenwonen kent meerdere achtergronden waarvan de meeste vanuit christelijk perspectief kritisch beoordeeld of afgewezen moeten worden. Tegelijk moet worden beseft dat ook kerkleden daarvan volop de invloed ondergaan en dat de kerk onvoldoende slaagt in het inoefenen van een eigen stijl die daartegen weerbaar maakt’, staat in het rapport. “Er is nu meer dan eerder een zekere ruimte gegeven door niet meteen en alleen maar kritisch te oordelen”, concludeert synodeverslaggever de Graaff, “maar een volgende synode zal dit moeten uitwerken en ontwikkelen.”

Zaterdag staat in het teken van  ‘Mannen en vrouwen in dienst van het evangelie’ en worden de adviezen van zeven hoogleraren besproken. Synodeleden zijn gevraagd zonder omtrekkende bewegingen kleur te bekennen: open kaart!